Main Media

Guide til massive døre

Brand Design Lyd Sikkerhed

Swedoors sortiment inkluderer alt fra uklassificerede massive døre til forskellige brand- og lydklassificerede døre. Vi har indgangsdøre, sikkerhedsdøre og klimatilpassede døre til miljøer, hvor der stilles ekstra krav til holdbarhed og i kombination med brand- og lydreducerende egenskaber.

Klassificerede trædøre

Dørene er tilpasset projektets ønsker og behov, og mulighederne er næsten uendelige. Du kan vælge alt fra design, klassificering, valgfri NCS S-farve, laminat og finer, med eller uden glasåbning. Hvis du vil kombinere med klassificerede glaspartier, er dette også tilgængeligt.

Til skiltning kræves det, at den tilhørende ramme og karm bestilles sammen med dørbladet. Dørene leveres med en låsekasse, bolt og hængsler, muligvis skrånende og på nogle modeller bagkantlås, sikkerhedsbolt, ekstra lås, brevindsats, kikkert og klokke iht. fabriksstandard eller efter ønsker og behov.

Master - malede og laminatbeklædte massivdøre

Master-dørene bruges normalt i offentlige miljøer som kontorer, skoler, hoteller og hospitaler, men også som entredør til lejligheder.

Dørene i Master-serien tilbydes både som uklassificerede massive døre og solide døre med forskellige klassificeringskrav. Her er fokus ofte på indbrudssikkerhed, støjreduktion og / eller brandhæmmende egenskaber. Disse døre har 3 eller 4 kraftige hængsler og solid låsekasse til cylinder og knap. Dørene i Master-serien tilbydes i malet overflade og med laminat. Nedenfor er eksempler på en glasvariant og forskellige malede masterdøre (alle glasindstillinger vises længere nede på siden).

Noble - finerede massive døre

Noble er navnet på en række massive døre, der ofte bruges i mere krævende miljøer som institutioner og kontorer. For os er der ingen modsætning mellem design og sikkerhed. Derfor kan du selvfølgelig også få disse døre med forskellige klassifikationer som sikkerhed, lyd og / eller brandkrav. Disse døre har 3 eller 4 kraftige hængsler og solid låsekasse til cylinder og vrider. Noble-serien tilbydes i mange smukke finerede overflader som vist nedenfor.

Klassifikationer massive døre

Døre til offentlige miljøer, hvor der stilles krav til slidstyrke. Eksempelvis toiletter, kontorer eller lager. 

Døre til offentlige miljøer, hvor der stilles krav til slidstyrke. Eksempelvis kontorer, depot og teknikrum. Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) iht. EN-13501-2. Kontakt projektsalg hvis der ønskes røgtæthed Sm (varm røg).

Døre til offentlige miljøer, hvor der stilles krav til slidstyrke. Eksempelvis kontorer og møderum med krav til nogen lydreduktion. Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) iht. EN-13501-2. Kontakt projektsalg hvis der ønskes røgtæthed Sm (varm røg).

Døre til offentlige miljøer, hvor der stilles krav til slidstyrke. Eksempelvis kontorer og møderum med krav til lydreduktion. Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) iht. EN-13501-2. Kontakt projektsalg hvis der ønskes røgtæthed Sm (varm røg). 

Døre til offentlige miljøer, hvor der stilles krav til slidstyrke. Eksempelvis kontorer, møderum, klasseværelser med krav til lydreduktion. Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller Sm (varm røg) iht. EN-13501-2. 

Døre til offentlige miljøer, hvor der stilles krav til slidstyrke. Eksempelvis kontorer og møderum med krav til lydreduktion. Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) iht. EN-13501-2. Kontakt projektsalg hvis der ønskes røgtæthed Sm (varm røg).

Slidstærke og enkle døre, hvor der stilles krav til brand og skærpede lydegenskaber. Eksempelvis til musiklokaler. Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller Sm (varm røg) iht. EN-13501-2.

Døre i offentlige miljøer hvor der stilles høje krav til slidstyrke og lydegenskaber. Anvendes fx. i koncerthuse, studier, produktionslokaler m.m. med extra høje krav til lydreduktion. Døren udføres også i brandklasse BD30 eller BD60. Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller Sm (varm røg) iht. EN-13501-2.

Slidstærke og enkle døre, hvor der stilles skærpede krav til brandegenskaber. Eksempelvis til arkivrum, trapperum. Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller Sm (varm røg) iht. EN-13501-2.

Slidstærke og enkle døre, hvor der stilles skærpede krav til brandegenskaber. Eksempelvis til trapperum, døre i gange. Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller Sm (varm røg) iht. EN-13501-2.

Slidstærke og enkle døre, hvor der stilles skærpede krav til brand- lydegenskaber. Eksempelvis til trapperum og til beskyttelse af flugtveje. Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller Sm (varm røg) iht. EN-13501-2.

Døre til offentlige miljøer hvor der stilles høje krav til slidstyrke samt høje brand- og lydegenskaber. Anvendes fx. til arkivrum, døre til trapperum mm. med høj lydreduktion og høje brandkrav. Døren kan udføres med røgtæthed Sa (kold røg) eller Sm (varm røg) iht. EN-13501-2.

Slidstærk og enkle døre, hvor der stilles krav til slidstyrke og klemfrihed. Anvendes i vuggestuer, børnehaver og skoler hvor specielt mindreårige børn færdes.

Slidstærk og enkle døre, hvor der stilles krav til slidstyrke og klemfrihed. Anvendes i vuggestuer, børnehaver og skoler hvor specielt mindreårige børn færdes.

Slidstærk og enkle døre, hvor der stilles krav til slidstyrke og klemfrihed. Anvendes i vuggestuer, børnehaver og skoler hvor specielt mindreårige børn færdes og der er krav til lydreduktion.

Mønsterlagt finér

De massive finérdøre kan leveres i forskellige mønsterlagte varianter som vist nedenfor.

 

Sporfræste massivdøre

Sporfræsede døre leveres fabriksmalet, alternativt ubehandlet eller grundet til maling på byggepladsen. I fabriksmalede versioner har spor samme farve som dørbladets overflade. Sporfræsning kan også tilbydes på finerede overflader. Detaljer om sporfræsning findes i Mål og Fakta.

Dekorlimning på massive døre

Der er tre forskellige varianter af dekorativ limning, som igen har forskellige designs.

 • Dekorlimning uden profil: Dekorlimedøre kan males eller fineres (panelet øger porttykkelsen med 12 mm.)
 • Dekorlimning med profil: Dekorlimede døre kan males eller fineres (panelet øger dørtykkelsen med 12 mm.)
 • Dekorlimning med profil og påfyldning: Dekorlimede døre kan males eller fineres (panelet øger dørtykkelsen med 12 mm.)

Detaljer om dekorativ limning og profiler findes i Mål og Fakta. Bemærk, at der er begrænsninger, når det kommer til dekorativ limning og brandkrav.

Glasåbninger til massive døre

Der er en række forskellige glasåbninger til vores solide døre. Der er forskellige muligheder afhængigt af dørens klassificering og bredde. Du kan læse mere om nøjagtige målinger af glasåbning og muligheder i Mål og Fakta. Glastype følger klasse på døren.

Kantlister til massive døre

Alle døre i massivt træ leveres med kant på fire sider. Kantstrimler bidrager til nem rengøring og forhindrer fugt i at trænge ind i dørbladets underkant. Se detaljer for kanter til de forskellige dørtyper i Mål og Fakta. Der er 3 typer kanter:

 • Plastkantliste (i forskellige farver og træimitationer)
 • Softkantlister (fineret)
 • Alukantslister (vådrumsdør)

Trækarme til massive døre

Trækarm til massive døre fås i uklassificeret variant og til uklassificerede døre eller med brand- og lydkrav. Trærkarme findes i en række forskellige karmdybder, og detaljerne kan findes her. Karmene kan også leveres røgtætte til kold eller varm røg. Du kan vælge mellem malet, klarlakeret eller ubehandlet karm og en i en række finertyper, der naturligvis matcher dørene.

Stålkarme til trædøre, uklassificeret eller med brand og lydkrav

Stålkarm til døre i massivt træ er ofte en god løsning, hvor karmen udsættes for hårdt brug. Stålkarme leveres galvaniserede (til maling på stedet), pulverlakeret i standardhvid (NCS S 0502-Y) eller ønsket farve og i rustfrit stål.

Karmene leveres i flere karmtykkelser. Se detaljer om stålrkarme til trædøre i Mål og Fakta. Stålkarme fås el-galvaniseret til  maling på byggepladsen, færdigmalet eller i rustfri stål eller syrefast rustfri stål på forespørgsel.

Bundstykker til massive døre

Bundstykkeløsninger findes til uklassificerede døre og til døre med forskellige kombinationer af brand- og lydkrav.

Massive døre kan også installeres uden et bundstykke, hvis du ønsker at opnå tilgængelighed for handicappede, eller hvor du har samme gulvbelægning på begge sider af døren. Bundstykketyper:

 • Fladt bundstykke
 • Falset bundstykke
 • Uden bundstykke
 • Bundløsninger for vådrumsdør
 • Rustrfri stålskinneløsninger
 • Gummibund med jernskinne og slæbelist
 • Mekaniske bundløsninger

Se alle detaljer og mål om bundstykke i Mål og Fakta