Main Media

CE-mærkning

Når vi CE-mærker vores yderdøre, så har du sikkerhed for, at vores døre lever op til kravene i europæiske standarder.

Gældende regler for CE-mærkning af dørsæt 

Udvendige dørsæt uden brand- og/eller røgegenskaber er omfattet af den harmoniserede produktstandard EN 14351-1 og er obligatoriske at CE-mærke.

Udvendige dørsæt med brand- og/eller røgegenskaber er omfattet af de harmoniserede produktstandarder EN 14351-1 og EN 16034 og blev obligatoriske at CE-mærke fra 1/11-2019. 

Det er på nuværende tidspunkt ikke lovligt at CE-mærke indvendige dørsæt. Der er p.t. ingen valide informationer om, hvornår det bliver muligt eller obligatorisk at CE-mærke disse produkter. Indvendige, klassificerede dørsæt vil således fortsat være underlagt national lovgivning.
 

Når vi CE-mærker vores yderdøre, så har du sikkerhed for, at vores døre lever op til kravene i europæiske standarder

Historien om CE-mærkning daterer sig tilbage til grundlæggelsen af Europæisk Frihandelsområde. For at beskytte forbrugerne blev de europæiske politikere enige om, at fælles harmoniserede standarder for produkter vedrørende sikkerhed, sundhed og miljø burde laves. CE-mærket er et mærke, der viser at produktet er lavet i overensstemmelse med disse standarder.

Gennem årene er der kommet endnu flere harmoniserede standarder til, og det lille CE-mærke er nu kendt af de fleste forbrugere fra bl.a. legetøj, elektronik mfl. Mange byggematerialer er også omfattet af harmoniserede standarder,- dog ikke alle. Yderdøre er omfattet af en harmoniseret standard, men det er indvendige døre endnu ikke. Det er grunden til at kun yderdøre i dag CE-mærkes og indvendige døre ikke CE-mærkes. 

JELD-WEN og CE-mærkning

At være en international producent med et bredt sortiment af døre forpligter, og vi følger naturligvis udviklingen af standarderne nøje og er de første til at efterleve dem.

CE-mærket er en garanti til forbrugerne, om at det pågældende produkt er fremstillet i henhold til europæiske harmoniserede standarder. CE-mærket er dog ikke et kvalitetsmærke.

På din yderdør fra Swedoor finder du CE-mærket. På mærket står CE-logoet,  den harmoniserede standard, et DoP-nummer og en webadresse til Swedoor/JELD-WEN.  DoP betyder ”Declaration of Performance” og oversat til dansk bliver det til ”Ydeevnedeklaration”. I DoP’en specificeres de værdier/ydeevner, døren er testet for og lever op til. Du finder DoP’en ved at følge linket til hjemmesiden, gå til Downloadcenteret og søge på dit DoP-nummer. 

Hvad betyder det for dig?

Når et produkt er CE-mærket, betyder det, at fabrikanten står inde for, at produktet har de ydeevner, der er deklareret som værdier eller klasser i DoP’en, og at fabrikanten har et kvalitetsstyringssystem, der sikrer dette.
Testresultaterne, som angives i DoP’en, er værdifulde for dig som forbruger, eller for dig som fagmand, for at vide hvilke ydeevner og klassificeringer dit produkt lever op til. 

Der kan være forskellige krav fra forskellige markeder til dørens ydeevner. F.eks. er der højere krav til isoleringsevnen i Sverige end på Sicilien, men alle testede ydeevner specificeres ens i DoP’en, uanset hvilket land døren skal bruges i. 

Som en international virksomhed gennemfører vi ofte tests af flere egenskaber for at imødekomme kravene i flere forskellige lande. Dermed har vi flere oplysninger, som kan hjælpe dig med at sammenligne produkter og træffe det valg, der passer til dit behov. 

DOP

Download ydelseserklæring DOP

Download

Beskrivelse til DoP’en

  1. DoP betyder ”Declaration of Performance” og oversat til dansk bliver det til ”Ydeevnedeklaration”. Nummeret på DoP’en skal være identisk med det, der står på CE-mærket på din dør. Hvis dette er tilfældet, har du fundet den rigtige DoP.
  2. Hver DoP dækker flere produkttyper, som er kategoriseret i grupper. Vær derfor opmærksom og vælg den tabel og kolonne, som karakteriserer din dør. Find eventuelt dokumentet ”Bilag 1”, som angiver størrelsen af glasarealet i døren. Når du har fundet den gruppe, din dør tilhører, kan du gå videre til tabellen ” Deklareret ydeevne”.
  3. Når du har fundet den rigtige tabel og kolonne, kan du aflæse værdien af de deklarerede ydeevner. Vær opmærksom på at værdierne er deklareret for de specifikke egenskaber, som er angivet i den relevante harmoniserede standard. Udtrykket "NPD" betyder, at der ikke findes nogen officielle testdata. Udtrykket "N/A" betyder, at det ikke er muligt at bestemme værdien for den pågældende egenskab.

Del dette med en ven