Main Media

EPD - Environmental Product Declaration

Hvad er EPD?

EPD er en miljødeklaration, der opsummerer et produkts miljøprofil. Forkortelsen EPD står for Environmental Product Declaration og bruges i både norske og internationale sammenhænge. Et EPD-dokument giver information om miljøpåvirkningen gennem hele produktets livscyklus.

EPD er defineret af International Organization for Standardization (ISO) 14025 som en Type III-erklæring, der "kvantificerer miljøoplysninger om et produkts livscyklus for at muliggøre sammenligninger mellem produkter, der har samme funktion." EPD-metoden er baseret på værktøjet Life-Cycle Assessment (LCA), der følger ISO 14040-serien.

JELD-WEN udvikler EPD til Swedoor døre på baggrund af en livscyklusanalyse kaldet LCA i henhold til ISO 14040-14044. En sådan standard sikrer, at miljøoplysninger inden for dørkategorien kan sammenlignes mellem produkter og lande. Sådan kan du sammenligne miljøprofilen, og træffe et valg ud fra miljødeklarationen.

EPD kan downloades via Swedoors oversigt eller på EPDHub.

 

“EPD er et miljødeklarationsdokument som beskriver produktets miljøpåvirkning”

Hvad er cradle to gate (vugge til port)?

At et produkt har EPD defineret som vugge-til-port betyder, at det er værdier fra de første tre livscyklusstadier, der er dækket af EPD. Disse tre faser er dækket af A1-A3, som omfatter:

 • A1 råvareudvinding og forarbejdning af sekundært materialeinput
 • A2 transport af råvarer og input til producent
 • A3 produktion af produkter og emballage. Dette trin omfatter levering af alle materialer, produkter og energi, samt affaldshåndtering indtil affaldstilstandens ophør eller bortskaffelse af endelige restprodukter i produktfasen.

Hvad er Cradle-to-Grave (vugge-til-grav)?

Når et produkt har EPD defineret som vugge-til-grav betyder det, at alle relevante livscyklusstadier er inkluderet lige fra råstofudvinding (A1-A3) til affaldshåndtering ved slutningen af ​​dens levetid.

 • A4 Transport af slutprodukt
 • A5 Installation
 • C1 Dekonstruktion / nedrivning
 • C2 Transport
 • C3 Affaldshåndtering
 • C4 Bortskaffelse
 • D Genbrug, nyttiggørelse og genanvendelse

EPD og BREEAM

EPD er nødvendig for at nå en defineret BREEAM vurdering / niveau af de bygninger vi leverer døre til. Dokumentationskrav i et BREEAM-NOR projekt er blandt andet omfattet af EPD.

FAQ EPD

Hvor finder jeg EPD for Swedoor produkter?

Du finder EPD på siden EPD Downloads.

Hvad er fordelene med EPD?

 • EPD er godkendt af en uafhængig tredjepart, EPD Hub
 • EPD'er er sammenlignelige mellem produkter
 • EPD er offentligt offentliggjort dokumentation
 • EPD kan bruges til at give point til produkter, der skal certificeres i et BREEAM projekt
 • Vores produktspecifikke EPD'er kan bidrage med ekstra point til DGNB bygningscertificering.

Hvad betyder LCA?

LCA (Life Cycle Assessment) er en livscyklusvurdering baseret på en systematisk kortlægning og vurdering af miljø- og ressourcepåvirkning gennem hele produktets livscyklus. En LCA bruges som grundlag for udvikling af EPD.

Hvad er forskellen på EPD og LCA?

EPD er et miljødeklarationsdokument, der beskriver produktets miljøpåvirkning. En EPD er en tredjepartscertificeret sammensætning af en LCA (Life Cycle Assessment). LCA er en metode, der bruges til at skabe et samlet billede af et produkts samlede miljøbelastning. En EPD er baseret på en LCA livscyklusanalyse

Hvad betyder Cradle to gate og Cradle to grave?

Cradle to Gate betyder, at EPD'en for produktet kun indeholder værdier fra de første tre livscyklusstadier, A1-A3. Cradle-to-Grave betyder derimod, at alle relevante livscyklusstadier er inkluderet lige fra råstofudvinding (A1) til affaldshåndtering ved slutningen af ​​dens levetid.

Hvad er A1-A3 i en EPD?

Produktets tre første trin i livscyklusen kaldes A1-A3, Cradle to gate. Du finder dette i slutningen af ​​EPD'en som en opsummering af produktets miljøpåvirkning.

 • A1 omhandler råstofudvinding
 • A2 beskæftiger sig med transport til fabrikken
 • A3 omhandler produktion

Del dette med en ven