Main Media

Dørløsninger til hotel

Hotel

På et hotel er dørenes kvalitet, funktionalitet og æstetik en vigtig del af helheden og kvalitetsfølelsen. I planlægningen af et nyt hotel er det derfor vigtigt, at man tidligt i processen kortlægger hotellets behov og hvilke typer døre, man ønsker. 

Hotelprojekter omfatter ofte flere typer døre med forskellige kombinationer af funktionskrav. Kravene kan være rettet mod brand-, røg- og lydisolering, at dørene skal være robuste og kunne tåle gentagne stød fra kufferter og personalets vogne, eller ekstrafunktioner som hæve- og sænketærskler og digitale låsesystemer.

Swedoor har stor erfaring inden for levering af komplekse dørløsninger til nogle af de mest kendte hotelprojekter i Europa. Vi skræddersyr løsninger ud fra projektets behov og vejleder dig i alt fra planlægning til eksekvering, implementering og vedligehold.

Robust og slidstærkt

På hoteldøre benyttes ofte malede eller finerede dørblade. Ønsker man derimod mere slidstærke løsninger, anbefaler vi at gå efter en laminatoverflade. Swedoors laminatdøre tilbydes som standard med højtrykslaminat, produceret efter EN 438 og ISO 4586, som er mere modstandsdygtigt over for slitage, slag, stød og misfarvning. Laminatbelægningen på dørene kræver også minimalt vedligehold og er lettere at rengøre. Vores laminatdøre findes i en række forskellige designs.

Til indramning af dørene findes der mange forskellige muligheder. På et hotel skal dørkarmene kunne tåle stød fra kufferter og vogne, som transporteres. Karme i træ findes derfor i flere forskellige løsninger, der enten leveres som standard, malet, hårdttræ eller med fineret overflade. For ekstra beskyttelse kan karmen monteres på en rustfri karmbeskyttelse, som sidder på den nederste del af karmen, hvilket også kan være et fint designelement. Det er også muligt at vælge stålkarme i kombination med trædøre, hvor karmen har en glat, malet eller rustfri overflade.

Branddøre til hotel

Brandisolerende døre bruges i høj grad på hoteller, hvor de bidrager til et trygt og sikkert miljø. Formålet med branddørene er at adskille bygningens rum i sektioner i tilfælde af brand og sikre flugtveje, så bygningen kan evakueres. Vores branddøre er grundigt testet og godkendt i henhold til gældende lovgivning. I Danmark er de mest almindelige klassificeringer af trædøre EI30 til EI60, men vores branddøre tilbydes udover disse klasser også med brandklassificering E30 og E60. For ståldøre gælder EI230, EI260 og helt op til EI2120.

Røgtætte døre

Den rigtige dør kan forhindre giftige gasser i at sprede sig via korridorer, trappeopgange og andre flugtveje. Når det brænder, kan en røgtæt dør være den, som gør forskellen mellem liv og død. De fleste af vores klassificerede døre tilbydes med røgtæthed mod både kold og varm røg (Sa og S₂₀₀).

Døre med lydreduktion og connection-dørløsning

Døre med lydreduktion bidrager til at sikre et godt indeklima, arbejdsmiljø og ikke mindst et sundt miljø for hotellets gæster. Alle vores brandisolerende og røgtætte døre tilbydes i kombination med lydreduktion fra 25 dB til 47 dB. Derudover kan vi med vores connection-dørløsning, som består af to dørsæt, tilbyde lydreduktion helt op til 55 dB. Vores lydisolerede døre tilbydes også som enkelt- og dobbeltdør og i kombination med mekaniske hæve- og sænketærskler i bunden af dørbladet. Tærsklerne giver tæt og god lydreduktion samt niveaufri passage, som sikrer god fremkommelighed med kufferter og vogne.

Digitale låsesystemer

På hoteller er der også ofte et ønske og behov for digitale låsesystemer, som giver hotelgæsterne et enkelt og komfortabelt ophold. Swedoor arbejder ofte med leverancer, hvor dørene skal være tilpasset digitale hotellåsesystemer. I de mest anvendte låsesystemer holder vi vores dokumentation og typegodkendelser regelmæssigt opdateret. Ønsker man at bruge et system uden for standardsortimentet, arbejder vi sammen med kunden og systemleverandøren på at finde en løsning på projektets ønskede funktion.  

Sidepartier og ovenlys

En kombination af døre og glas kan give en følelse af åbne og lyse rum på hoteller. Swedoor tilbyder et bredt udvalg af uklassificerede og klassificerede glaspartier. Et træglasparti anvendes ofte over indgangs- og badeværelsesdøre for at give et mere naturligt lysindfald, men også som side- og ovenlys til opdeling af korridorer og gange.

Skræddersyede løsninger

Ofte er der behov for specialløsninger. I fællesskab med arkitekt/bygherre kan vi lave løsninger, som er skræddersyede til det aktuelle hotelprojekt.

Farver

Swedoor kan levere døre og karme i de fleste farver på NCS- og RAL-skalaen. 

Inspiration

Se vores cases

Leder du efter inspiration? Tag et kig på vores referenceprojekter og se, hvordan Swedoor har løsninger til forskellige miljøer

Se cases