Main Media

EUTR - EU Tømmerforordning

EU's Tømmerforordning er en lovgivning fra EU, som har til formål at bekæmpe ulovligt fældet træ.

For at opnå dette mål fremlægger denne nye forordning nogle procedurer, som virksomheder i EU skal følge for at minimere risikoen for, at der handles med ulovligt fældet træ.

Mere specifikt betyder dette, at enhver virksomhed, som importerer træ eller træprodukter fra lande uden for EU, er ansvarlig for at sikre produktets lovlige oprindelse gennem en "due-diligence" ordning, der påviser lovligheden af produkterne. "Due diligence" ordningen består af, at virksomhederne, som handler med træ, foretager en risikovurdering for at minimere risikoen for at bringe ulovligt fældet træ ind på markedet.

Endvidere er også virksomheder, som handler med træprodukter, efter de er kommet ind på EU-markedet, ansvarlige for at registrere leverandører og kunder for at kunne bevare træproduktets sporbarhedskæde.

Del dette med en ven