Main Media

Sådan monterer du selv facadedør

Smart

Overvejer du at udskifte hoveddøren? Hvis du er erfaren Gør Det Selv mand, så kan du normalt godt skifte yderdøren selv. Er du i tvivl vil vi anbefale at du benytter en af de tømrermestre der medlem af Din Dørmand. Men har du mod på opgaven selv, så skal du starte med at fjerne den eksisterende dør. Forsøg at demontere den eksisterende dør med så lidt skade på den omgivende mur som muligt. Det forhindrer ekstra arbejde i sidste ende.

NU GUIDER VI DIG GENNEM DØR MONTAGEN

Inden afmonteringen af den gamle dør påbegyndes, skal du kontrollere, om den nye dør er beskadiget inden du fortsætter. Du gør dette, så snart døren er taget ud af emballagen (og tager billeder, hvis du opdager skader).

Forudsætningerne for installation kan variere for hver døråbning. Prøv at demontere den gamle dør med så lidt skade på den omgivende mur som muligt, så du undgår ekstra arbejde efterfølgende. Brug et koben til at fjerne foringen og en skarp kniv til at fjerne fugen. Når du har fjernet den gamle dør, er det tid til at starte monteringen.

FJERN DØRBLADET FRA KARMEN FØR MONTERING

Når du løfter døren karmen af, er det praktisk at være to personer. Dør og karm er ret tunge. Du kan med fordel placere døren på bukke eller lignende for at gøre det mere ergonomisk, og noget blødt mellem underlaget og døren for ikke at beskadige dørbladet.
 
Åbn døren, så du kan nå hængslerne, og skru skruerne ud af hængslerne. Løft derefter dørbladet af karmen. 

Montere karmen

Anbring karmen i døråbningen. Skru karmbøsningen af, så den er midt i døråbningen, og karmen er stabil.

Start med at kontrollere topstykket, så karmen er plan. Lod derefter karmens sider, så karmen står helt stabilt mod bunden (topstykket skal stadig være i vatter).

Nu skal du også huske på, at bundstykket skal ligge fast, når døren er færdig, så hav en plan for dette. Bundstykket skal være helt stabilt.

Det næste trin er at få hængselsiden helt i lod, så den er lige. Når du holder vaterpas på denne side, kan du benytte lejligheden til at kontrollere, at karmsiden er lige, dvs. at den ikke har vredet sig. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt at trække det på plads, når karmen skrues fast.

Kontroller vaterpas fra begge sider, så karmen er helt lige, også i selve døråbningen. 

Når du har hængselsiden og topstykket i lod og vater, skal du også krydsmåle diagonalt i begge retninger for at se, om der er ens afstand, inden karmen monteres.

TID TIL AT FASTGØRE HÆNGSELSIDEN

Nu er det tid til at skrue hængselsiden fast. Skru først en skrue ind i den øverste karmbøsning. Mål derefter igen, så karmen stadig er lodret.

Skru derefter en skrue i den nederste karmbøsning og mål karmsiden igen. Hvis karmsiden er vredet lidt, er det nu tid til at "trække den ret". Hvis dette er tilfældet, kan du trække karmen lige med den ene hånd og skrue skruen i med den anden hånd. Mål karmen igen, og skru karmsiden helt sammen med alle skruerne.

Når væggen er opbygget af mursten / leca, er der en risiko for, at skruen rammer mørtel / fuge. I det tilfælde er det muligt at bore lige gennem muffen og sætte et rawplug i og skrue en skrue i.

Når hængselsiden er på plads, er det tid til at hægte døren på. Glem ikke at stramme de medfølgende skruer! Skru hængslerne ind i døren.

For at lodde karmsiden, som slutblikket sidder på (anslagssiden), skal du gøre det samme som du gjorde på hængselsiden. Mål i lod og vater, og krydsmål derefter karmen på samme måde som før.

Skru anslagssiden fast, som du gjorde, da du skruede hængselsiden fast. Husk at kontrollere, at karmsiden er lige.

Du kan også vælge at bruge dørbladet til at kontrollere, om karmen er lige, efter at du har skruet topbeslaget på anslagssiden (dvs. inden du skruer de sidste skruer i).

Justering

Justeringsskruerne på slutblikket bruges til at justere lukketrykket på døren. Stram begge skruer ens op og ned.

FOR AT JUSTERE DØREN SIDEVEJS

  • Åbn døren, så du kan se hængslerne (set indefra).
  • Løsn let hængslerne og skruerne, der går gennem hængslet, ind i døren. Juster derefter justeringsskruerne så meget, som du har brug for. Hvis du strammer Umbraco-skruerne, får du bedre plads mellem døren og karmen. Stram derefter alle skruerne, du løsnede.

For at hæve og sænke døren

  • Der er skruer i toppen og bunden af hængslet (set fra ydersiden af døren).
  • Hvis du vil hæve dørbladet, skal du løsne den øverste skrue på begge hængsler (øverst og nederst på døren) så meget som du har brug for. Stram derefter bundskruen på de samme hængsler.
  • Hvis du vil sænke døren, skal du gøre det modsatte.

Når døren er justeret, placeres de medfølgende propper i alle fastgørelsespunkter i rammen.

For at justere skjulte hængsler

Hvis du har bestilt en dør med skjulte hængsler (Character), har vi lavet en instruktionsvideo, der viser, hvordan du justerer de skjulte hængsler.

 

VRIDEREN PÅ LANGSKILTET

Vrideren på indersiden er smart at bruge, når du er hjemme. Løft håndtaget, og drej på knappen, så er døren låst (uden brug af en nøgle). Derefter kan du også bruge vrideren, når du åbner.

Hvis du ønsker ekstra sikkerhed, når du forlader hjemmet, skal du trykke den sorte stift ved knappen ned. Luk døren, løft håndtaget og lås døren med en nøgle udefra.

Nu fungerer knappen på indersiden ikke. Hvis nogen bryder ind gennem et vindue, vil de ikke være i stand til at gå ud gennem døren ved hjælp af vrideren, men skal have en nøgle.

Isolering og lister

Der er en række forskellige isoleringer, du kan bruge. Skum bør ikke bruges. Skub isolering godt rundt om alle kanter i hele karmens dybde. Det sidste trin i montagen er af sætte lister rundt om døren, samt evt fuge - så er den klar!
 
Monteringsvejledning følger med døren, når du køber den, men du kan også finde den her

VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT MONTERE DIN NYE YDERDØR

Ønsker du at en håndværker skal montere din nye yderdør? Så kan du kontakte en af de dygtige tømrere som er tilknyttet Swedoors klub "Din dørmand"

FIND DIN LOKALE DØRMAND HER