FAQ

Hvordan måler jeg, hvor krum min dør er? - og hvad er det tilladte?

Alle døre fra Swedoor må krumme 4mm. For at måle en krum dør korrekt skal man anvende en to meters loddestok eller lign. Denne holdes på døren, så begge ender samtidigt rammer top og bund på døren. Tag herefter et målebånd og mål afstanden mellem dør og loddestok ud for låsekassen, da det er her, der vil være den største afstand. Det er vigtigt, at du ikke bruger karmen til at måle efter, da det giver et forkert billede. 

› Se yderligere i Swedoors "Mål og Fakta" under "Dansk dør kontrol" 

Del dette med en ven