Monteringen er et vigtigt moment for, hvordan hele dørløsningen vil opleves. Det er derfor vigtigt, at det enkelte produkts monteringsvejledning følges.

For at gøre det endnu lettere, har vi også udviklet illustrative film for udvalgte produkter. Forskellige døre har forskellige egenskaber og samles på forskellige måder. Men der er nogle ting, der er generelle og vigtige at overveje:

At karmen monteres korrekt, er en kritisk faktor for det endelige resultat. En forkert monteret karm kan medføre, at efterjustering af døren bliver sværere, at dørbladet ser skævt ud og ikke slutter tæt, eller at dørbladet tager på karmen, når den skal lukkes.

  1. Montagebøsninger kan med fordel anvendes ved montering af karmen. Ved hjælp af disse stilleskruer kan karmen spændes og fixeres på plads, før den endeligt skrues fast.
  2. Karmen skal være i lod i alle tre dimensioner, og vi anbefaler, at et så langt vatterpas som muligt anvendes for at få det bedste resultat. 
  3. Før karmen skrues fast, bør man også foretage krydsmåling, hvilket betyder, at de to diagonale mål skal være nøjagtig ens.

Tags

montering

Kunne du lide hvad du så?

Del dette med en ven