Main Media

Kan man få en glasåbning til en indvendig entré- eller sikkerhedsdør?

Design Lys Sikkerhed Smart

Entré- og sikkerhedsdøre bruges først og fremmest som entrédøre til lejligheder i etageboliger. Især i ældre huse vælger mange at bruge en flot dør med glasåbning. 

Beskyttelse mod indbrud gennem entré- og sikkerhedsdøre reguleres efter den europæiske EN 1627 standard. Denne klassificering hedder Resistance Class, som har forkortelsen RC, der består af seks forskellige klasser (RC1-RC6), hvor dørene fra og med RC3 er klassificeret som sikkerhedsdøre. Vi har indbrudssikre trædøre og ståldøre i RC3-klassen. Døre i RC1-, og RC2-klassen betegnes derfor som entrédøre, mens RC3-døre er sikkerhedsdøre. I dag produceres RC1-døre sjældent fra ny, men kan stadig være aktuelle ved bytte af døre i områder med lav risiko for indbrud. 

For at svare på spørgsmålet i overskriften, så er det korte svar nej: vi kan ikke sætte glas i indbrudssikrede døre med tilhørende certifikat for sikkerhedsklassificeringen. RC3-døre kan vi af tekniske grunde ikke sætte glas i, da de indeholder to indvendige stålplader. RC1-, og RC2-døre kan vi i praksis godt sætte glas i, men da det ikke indgår i vores certificering, mister dørene deres RC-klassificering, hvis man vælger denne løsning. 

Man må derfor gå på kompromis med indbrudssikringen, hvis man vil have glas i sin sikkerhedsdør.  Da døre i RC1-, og RC2-klassen ikke adskiller sig konstruktionsmæssigt fra almindelige massive trædøre, er det her muligt at lave glasåbning. Det kræver dog, at der monteres bagkantsikringer, en ekstra sikkerhedslås og ved RC2 et såkaldt langskilt som forstærkning rundt om låsen, hvis dørene skal bevare deres RC-klassificering. 

Da disse døre ikke er tiltænkt en glasåbning, er det dog ikke noget, som vi anbefaler. For selv om døren svarer til en RC1-, eller RC2-dør, bliver glasset en tilpas svag del af konstruktionen, således døren ikke kan forventes at stå imod indbrud og brag. Vælger man alligevel en entrédør med glas til en lejlighed ved for eksempel en renovering af en gammel bygning, er det i så fald en god ide at kompensere med et gitter inden for døren.