Main Media

Indbrudsklassificering – hvad er forskellen på en entrédør, sikkerhedsdør og en sikkerhedsyderdør?

Sikkerhed

Indbrudsklassificerede døre fås i mange forskellige varianter. Det er dog ikke altid nemt at vide hvilken dørtype, som skal bruges til et specifikt projekt, og derfor har vi uddybet de forskellige typer i den følgende tekst.  

Til boliger med flere enheder stilles der typisk krav om indbrudsklassificerede døre. Der findes forskellige dørtyper at vælge i mellem afhængig af indbrudsklassen, og hvor døren skal placeres. Først og fremmest skal man være opmærksom på, om døren skal placeres indvendigt i en etagebolig eller udvendigt, eksempelvis i en svalegang. 

Udvendige lejlighedsdøre (svalegangsdøre) hører under vores yderdørssortiment og findes i et bredt udvalg af designmuligheder med forskellige glasåbninger. Skal dørene også have lydklassificering, skal man kigge på dørtyperne Silence eller Silence High (yderdøre med lydklassificering). Ønsker man derimod blot en dør i indbrudsklassen, så skal man kigge på vores yderdøre i RC3-klassen (Resistance Class 3). 

Indvendige lejlighedsdøre, der som regel bruges i etageboliger, hører under en anden dørtype, nemlig indvendige massivdøre. De har andre forudsætninger og findes eksempelvis ikke med glasåbninger, men fås derimod med finér og laminat modsat andre udvendige døre, som kun findes i en malt udgave. Indvendige lejlighedsdøre er delt op i to kategorier: entrédøre (RC1 og RC2) og sikkerhedsdøre (RC3).

Læs mere om de forskellige dørtyper her: 

Silence

Forskellen på RC2 og RC3

Entré- og sikkerhedsdøre