FAQ

Hvad er en røgtæt dør?

Med den rigtige dørløsning kan man forhindre giftige gasser i at sprede sig via trappeopgang, elevatorskakter og andre flugtveje. Når det brænder, kan en røgtætdør være forskellen mellem liv og død. Loven kræver, at dørernes tæthed testes ved forskellige røgtemperaturer og trykforskelle. Her skelner vi mellem kold røg (Sa) og varm røg (Sm), hvor varm røg indebærer et skærpet krav, for eksempel i lejlighedskomplekser. Tanken er, at sikkerheden skal øges, både i hjemmet, på hoteller og i offentlige bygninger. De nye krav omfatter både nybyggeri og udskiftning af eksisterende døre. Læs mere i Mål&Fakta

Del dette med en ven