Main Media

Sct. Nicolai Kirke

Kultur

Sct. Nicolai Kirke i Vejle gennemgår i øjeblikket en grundig indvendig istandsættelse, hvor selv dørene er skræddersyede til den fredede bygning. Renoveringen har til formål at forfine bygningen og styrke livet i kirken ved at integrere nye funktioner med så få nænsomme indgreb som muligt af hensyn til de kulturhistoriske værdier. 

I Vejle ligger den fredede kirke Sct. Nicolai, der siden juli måned sidste år har været under ombygning og derfor lukket for offentligheden. Kirkens grundige indvendige istandsættelse har til formål at optimere bygningen og samtidig skabe mere liv og aktivitet i kirkerummet. Derfor bliver alteret eksempelvis rykket længere frem i kirken, og sognegårdens faciliteter bliver integreret på atypisk vis for at opnå mere nærhed mellem kirkens ansatte, menigheden, byens borgere og besøgende. 

“Istandsættelsen af Sct. Nicolai Kirke adskiller sig fra øvrige projekter ved at indtænke liv og aktivitet i kirkerummet, hvor sognehuset eksempelvis rykkes ind i kirken, som giver konfirmander mulighed for kirkegang indenfor kirkens vægge. Samtidig har vi arbejdet med at tilføje flere funktioner som et mødelokale i korets østende og kunst på væggene for at inspirere og motivere til liv i bygningen”

Anders Glavind fra E+N Arkitektur A/S

Restaureringen af kirken tager udgangspunkt i reversibilitet-princippet, hvilket betyder, at det  arkitektoniske indgreb berører bygningen mindst muligt og kan derfor føres tilbage til standen før restaureringen, hvis aktuelt. Arkitektfirmaet har derfor haft fokus på fleksible løsninger, der tager højde for bygningens originale detaljer og bærende rammer:

- For os som arkitektfirma er det et spændende og samtidig udfordrende arbejde, når kirker som Sct. Nicolai skal restaureres. Det kræver, at vi tænker i innovative og kreative baner, da alle nye elementer skal skræddersyes bygningen og samtidig overholde tidens krav til blandt andet lyd og brand. Der er derfor en masse elementer, der skal passe sammen, og det kræver, at vi har nogle dygtige producenter, som kan imødekomme vores krav og ønsker, siger Anders Glavind.

 Arkitektfirmaet har blandt andet arbejdet tæt sammen med entreprenør- og tømrervirksomheden Raunstrup samt os, der har specialfremstillet 20 døre til kirken.

- Dørene har stor betydning for istandsættelsen og er et godt eksempel på, hvordan nye byggematerialer skal passe ind i de originale rammer som byggeklodser, men med integrerede funktioner som lyd og brand. 
Leverancen indbefatter blandt andet buede døre på specialmål, sporudfræsninger, specielle farvekoder og nutidige brand- og lydkrav: 

- Sct. Nicolai Kirke i Vejle er et spændende projekt, da bygningen er fredet, og derfor er det vores opgave at få byggematerialerne til at passe så naturligt ind som muligt, hvilket de buede døre på specialmål er et godt eksempel på. Sporudfræsningerne indgår ligeledes som en del af en større fortælling, og det har derfor været en interessant opgave, som nu kommer til sin fulde ret i kirkerummet.

Istandsættelsen følger tidsplanen og forventes at stå færdigt til december.

Fakta

Projekt Sct. Nicolai Kirke
Arkitekter E+N arkitektur A/S, Aarhus
Tømrerentreprise Raunstrup entreprenør- og tømrervirksomhed i Vejle 
Beliggenhed Vejle, Danmark
Projekts renovering 2018-2019
Døre

20 specialfremstillede døre