FAQ

Må der monteres en ny branddør i en gammel karm?

Ved køb af klassificerede døre, er produktets certifikat og skiltning kun gyldig, hvis produktet installeres som del af et komplet certificeret dørsæt, under Swedoors certifikat.

Del dette med en ven