FAQ

Hvorfor indføres krav til røgtæthed og brandgasser?

Kravene sigter mod at reducere dødsfaldene i forbindelse med brand. Flammerne fra ilden er naturligvis farlige, og røgen gør redningsindsatsen vanskelig, da den giver reduceret sigtbarhed. Den største fare ved brand er dog de giftige gasser, der dannes. Kuldioxid er den gas, der forårsager de fleste dødsfald i forbindelse med brand, og det er ekstra farligt, fordi det ikke lugter. Gassen fortrænger iltet fra blodbanen og stopper således den vigtige iltforsyning til kroppen. Cyanbrint og brintchlorid er også almindelige gasser, der hurtigt dræber!

Del dette med en ven