Main Media

Bygningsreglement

Skærpede regler for bygningsreglement - Swedoor overholder de nye krav til yderdøre

Skal du bygge nyt eller renovere, er det vigtigt, at du er meget opmærksom på de nye skærpede regler i BR18. Med det opdaterede reglement vil der være strengere krav til isoleringskapacitet på døre i en bygningsklimaskærm fra. 1. januar 2021. 

Hos Swedoor tilbyder vi naturligvis en lang række modeller, der overholder de ny krav. Alle Swedoor’s ADVANCE-LINE ECO modeller samt hele serien med clever-line yderdøre lever op til de nye krav.

Undtagelser gælder kun for bygningsansøgninger, der er godkendt inden 31. december 2020

Er du i tvivl om, hvilke produkter du skal vælge ift. de nye regler, er du som altid meget velkommen til at kontakte os.

Skærpede regler i BR18 pr. 1. januar 2021

Dørtype

Krav om U-værdi

Hvilke Swedoor modeller kan jeg vælge

Yderdør uden glas*

≤ 0,8 W/m2K

Yderdør med glas**

≤1,0 W/m2K

Yderdør med og uden glas (sommerhus/feriebolig)

≤1,8 W/m2K

Alle yderdøre i både ADVANCE-LINE og clever-line serien

Undtagelser til ovenstående gælder kun for bygningsansøgninger, der er godkendt inden 31. december 2020.

* Undtaget døre med en brandklasse, som kan have ≤1.4 W/m2K

** Undtaget, hvis husets energibalance er 0 i henhold til § 258, og der anvendes funktionelt glas, se bygningsreglementet for yderligere information

Del dette med en ven