Main Media

Retten i Viborg

Kontor

Når kompromisløse deadlines er et krav. Når flotte arkitektoniske tanker skal gøres konkrete samtidig med en kort byggeproces, stiller det store krav til håndværkere og leverandører. Retten i Viborg er et skoleeksempel på, at dette kan gå op i en højere enhed.

SWEDOOR har leveret døre og brand-glaspartier til det spændende projekt, som Retten i Viborg har været. Både arkitektoniske krav og funktion skulle gå op i en højere enhed samtidig med, at de fastsatte deadlines skulle overholdes.

Med flytningen af Byretten i Viborg til lejede lokaler var der nogle helt specielle krav, der gjorde sig gældende. Man startede derfor på en gennemgribende ombygning og renovering af bygningen, der tidligere har huset Hedeselskabets domicil. Renoveringen af de eksisterende bygninger omfattede bl.a. et helt nyt, lyst og åbent indgangsparti, der samtidigt kaster "befriende" dagslys ind i retslokalerne gennem de mange glaspartier.

De store vinduespartier opfylder kravene til BD60, og glasset har en lydreduktion på RW 41 dB, hvilket selvsagt er nødvendigt for at sikre anonymiteten i en retsbygning. Dørene har lydreducering helt op til 40 dB og brandklassificering i BD30 og BD60.

De nyrenoverede lokaler huser Retten i Viborg herunder: Byretten, Tinglysningskontoret og Fogedretten. Byggeriet, der påbegyndtes i marts 2007, stod indflytningsklart den 1. december samme år. Arkitektens ønske om at skabe nogle lyse og venlige retslokaler, kombineret med strenge brand- og lydkrav, gjorde, at der skulle findes en pålidelig leverandør til døre og vinduespartier. Ydermere var der en ultrakort ombygningsperiode, som virkelig stillede store krav til leverandørernes leveringssikkerhed. I tilbudsfasen blev det derfor helt afgørende for valget af leverandør, at SWEDOOR kunne garantere leveringstiden og overholde de stramme tidsplaner.

Selve opgaven bestod af 60 specielle brand-glaspartier, som skulle give et markant bedre lysindfald fra bygningens flotte indgangsparti, samt et større antal døre af forskellige klassifikationer. Disse varer skulle leveres på seks leverancer i en periode fra marts til oktober.

Konstruktør Niels Thomsen fra Tømrernes Byggeselskab A/S i Skive, der har haft tømrerentreprisen på sagen, har været godt tilfreds med samarbejdet med SWEDOOR: "Byggeriet var oprindeligt projekteret med en anden type vinduer, men for at kunne overholde de stramme deadlines for byggeriet, har jeg insisteret på, at vi anvendte SWEDOORs løsninger". Om vigtigheden i et godt samarbejde med sine leverandører siger Niels Thomsen: "Som ansvarlig for sådan et stort byggeri er det utrolig vigtigt, at jeg har fuld tillid til mine underleverandører - det har jeg med SWEDOOR, som har en effektiv ordrebehandling".

Salgskonsulent for SWEDOOR, Henrik Bisgaard Larsen kom ind i sagen og tog udfordringen op sammen med Niels Thomsen fra TBS i Skive: "I sådan en omfattende sag er det altafgørende, at logistikken kører 100% - og det er det, I er gode til" siger Niels Thomsen.

Henrik Bisgaard siger: "Det har været spændende at rådgive og følge processen i denne sag. Samtidigt har det naturligvis været nødvendigt, at alle delleverancerne blev leveret til aftalt tid. Jeg synes, resultatet af ombygningen er blevet særdeles vellykket. Det er en flot arkitektonisk løsning, især valget af de mange vinduespartier, som giver et behageligt lysindfald i retslokalerne, er med til at løfte hele bygningens atmosfære".

Fakta

Projekt Retten i Viborg
Beliggenhed Viborg, Danmark
Projekts byggeperiode 2007
Størrelse af bygninger 2700 kvm
Døre

Glaspartier BD60
Glaspartier BD30
Massive døre
BD30 døre
BD30/30dB døre
BD30/40dB døre
BD60 døre