Main Media

Branddør - værn mod flammerne

Brand Sikkerhed Smart

Hvert minut tæller, hvis der opstår en brand. Swedoors døre med EI1 30 eller EI 60 brandcertificering er testet i henhold til de strengeste krav og er certificeret til at kunne holde en brand indespærret i op til 60 minutter, afhængigt af certificeringen. I en farlig situation kan det give brandvæsenet værdifuld tid.

Undersøgelser viser, at selv om de fleste brande i boliger skyldes menneskelige fejl, skyldes 30 procent af alle husbrande fejl i hvidevarer eller andre elektriske apparater, samt andre forhold, som vi har ringe eller ingen kontrol over, såsom skorstensbrande eller lynnedslag.

Branddøre til huse og lejligheder

Blandt de mange modeller at vælge imellem giver en dør med valgfri brandklassificering maksimal beskyttelse uden at du behøver at gå på kompromis med design og stil. Alle vores branddøre og støjreducerende døre fås med røgforsegling som en ekstra funktion.

Hvordan starter en brand i boligen?

  • 60 % skyldes menneskelig adfærd
  • 30 % skyldes forhold vi ikke kan styre, f.eks som elektronikfejl eller lynnedslag
  • 10 % antages at være påsatte

Kilde: Norsk Beredskabsstyrelse 

Hvad betyder det, at døren er brandsikker?

Døre har flere klassifikationer og certificeringer. De mest almindelige brandcertificeringer for døre er EI1 30 for udvendige døre og EI 30 og EI 60 for klassificerede indvendige døre. Tallene viser, at det vil tage henholdsvis 30 og 60 minutter, før flammerne trænger ind gennem døren. Branddøre kan bruges i næsten ethvert rum og hjælper med at øge sikkerheden i hjemmet.

Hvordan kan du se, at det er en branddør?

Alle døre med brandklasse har et fysisk mærke på bagsiden, og i branddøre med glas er mærket inde i glasset.

Glem ikke røg og gasser

Flammer er farlige, og røg vanskeliggør redningsindsatsen, men den største fare for brand i hjemmet er normalt giftige gasser. Især kulilte er ekstra farligt, fordi det er lugtfrit. Swedoors døre med valgfri brandklassificering kan kombineres med røgforseglinger, der forhindrer røg og gasser i at sprede sig i hjemmet.

Røgtæthed er vigtigt for at beskytte mod giftige gasser og røg, som forringer sigtbarheden ved rømning. De fleste af vores brandklassificerede døre kan leveres med røgtæthed.

Hvornår skal man bruge en branddør i hjemmet?

Brandisolerende døre bruges i mange forskellige sammenhænge for at skabe et sikrere og mere sikkert miljø. Det kan omfatte døre til lejligheder i trapperum, lejligheder med direkte adgang udefra (gangdør), udvendige døre til rækkehuse, mellem huse og garager, i tekniske rum, og hvor man bygger tæt. Så der er branddøre til både indvendig og udvendig brug. Swedoor har en bred vifte af branddøre med glas, helt tætte i forskellige designs og også branddøre i stål i flere forskellige brandklasser.

Kontroller altid kravene i den bygning, hvor du bor, hvis du f.eks. Udskifter en indgangsdør, da der er krav til hvilke klassifikationer du skal bruge. Husk også, at du kan kombinere brandbeskyttelse med lydklassificering og ekstra sikkerhed.

En branddør skal installeres korrekt. Installationen er afgørende for dørens ydeevne i tilfælde af brand. Monteringsvejledning følger normalt med døren, og det er ekstremt vigtigt at følge disse instruktioner til punkt og prikke. Brug en professionel til at installere en branddør. Kontakt en Swedoor dørmand for installation af en branddør.

Hvordan testes branddøre?

Det er et lovkrav for producenter af branddøre at bevise, at deres døre fungerer som påstået. Dette gøres normalt med et uafhængigt tredjeparts testfirma. Et dørsæt bestående af et dørblad og en ramme er bygget i en speciel ovn, derefter udføres en brandtest for at bestemme modstandsperioden, 30 minutter osv. Dørsættet klassificeres ud fra de opnåede resultater og er markeret med markeringer, der skal være på døren, selv efter installationen.