CE mærkning sikrer, at lovkrav er opfyldt

blue-CE_storie

Gældende regler for CE mærkning af dørsæt samt nye regler fra 1. november 2019

Udvendige dørsæt uden brand- og/eller røgegenskaber er omfattet af den harmoniserede produktstandard EN 14351-1 og er obligatoriske at CE mærke.

Udvendige dørsæt med brand- og/eller røgegenskaber er omfattet af den harmoniserede produktstandard EN 14351-1 + EN 16034 og bliver obligatoriske at CE mærke fra 1/11-2019. 

Alle indvendige dørsæt er ulovlige at CE mærke. Der er pt. ingen valide informationer om, hvornår det bliver muligt eller obligatorisk at CE mærke disse produkter. Indvendige klassificerede dørsæt vil således fortsat være underlagt national lovgivning.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Når vi CE-mærker vores yderdøre, så har du sikkerhed for, at vores døre lever op til kravene i europæiske standarder

Historien om CE-mærkning daterer sig tilbage til grundlæggelsen af Europæisk frihandelsområde. For at beskytte forbrugerne blev de europæiske politikere enige om, at fælles harmoniserede standarder for produkter vedrørende sikkerhed, sundhed og miljø burde lavesCE-mærket er et mærke der viser at produktet er lavet i overensstemmelse med disse standarder.

Gennem årene er der gennemført endnu flere harmoniserede standarder, og det lille CE-mærke er nu kendt af de fleste forbrugere fra legetøj, elektronik mvByggemateriale er blandt de seneste produktgrupper til, at have disse harmoniserede standarder, og eksisterende standarder for de forskellige typer af døre er ved at blive udarbejdet.

JELD-WEN og CE-mærkning

At være en international producent med et bredt sortiment i døre forpligter, og JELD-WEN følger naturligvis udviklingen af standarderne nøje, og er de første til at gennemføre dem. For tiden har vi kun en harmoniseret standard for vores sortiment af udvendige døreDet betyder, at du kun vil finde CE-mærket på vores udvendige døre.

CE-mærket er en garanti for forbrugerneat det pågældende produkt er fremstillet i henhold til den europæiske harmoniserede standard, og at det opfylder de lokale krav, hvis der er særlige regler.

CE-mærket refererer til en erklæring af Performance, hvor testresultat eller resultater for udførelsen af døren er erklæret sammen med de overensstemmelses-vurderingsprocedurer.

På din yderdør fra SWEDOOR finder du en etiket med CE-logo, samt nogle oplysninger hvoraf den ene er nummeret på ydeevnedeklarationen (DoP).

Hvad betyder det for dig?
For at få tilladelse til CE-mærkning af produkter skal fabrikanten teste produkterne samt have et kvalitetsstyringssystem. Testresultaterne er værdifulde for dig som forbruger, eller for dig som fagmand, for at kunne sammenligne produkter og deres udførelse.

Der er forskellige krav til de forskellige markeder som f.eks. isoleringsevne, som er mere relevant i Sverige end på Sicilien, men de samme testdata findes for hvert enkelt marked. For JELD-WEN produkterne vil der dog meget ofte være flere oplysninger end påkrævet. Som en international virksomhed skal vi ofte gennemføre tests for at passe ind på flere markeder, og dermed får vi oplysninger, som kan hjælpe dig med at træffe det rigtige valg

Denne hjemmeside bruger cookies for at give dig størst muligt udbytte af at besøge siden. Klik her, hvis du accepterer cookies og vil fortsætte. Ellers kan du se vores cookiepolitik her og læse mere om, hvordan du blokerer eller deaktiverer cookies. Hvis du deaktiverer cookies, kan det påvirke hjemmesidens funktioner, og du vil muligvis ikke have adgang til alle dele af den.