Main Media

Sundhedshus Pandrup får DGNB-sølv

Sundhedshus Pandrup er et af Danmarks første færdigbyggede DGNB-byggerier med en sølvcertificering, Det har krævet ekstraordinær tilrettelægning og benhårdt arbejde, for alle detaljer tæller i DGNB, fra træmaterialer til integreret kunst. Det er første gang, Jeld-Wen Door Solutions deltager i et DGNB-byggeri, og dét er noget af en milepæl for dørproducenten, der satser massivt på ”grønne døre”. 

Sundhedshus Pandrup er det første DGNB-certificerede byggeri, hvor DGNB-principperne har været en del af planlægningsprocessen helt fra første tanke. Sundhedshuset står nu færdigt og er blevet DGNB-certificeret med sølv. Som projektets nordjyske totalentreprenør har tømrervirksomheden Lund & Staun været garant for, at sundhedshuset lever op til de strenge krav om bæredygtighed:
 
- Det er første gang, at vi prøver kræfter med et bæredygtigt byggeri, og arbejdet med DGNB har virkelig åbnet vores øjne for, hvad det kræver at leve op til de høje standarder, fortæller Henrik Staun, medejer af Lund & Staun og projektleder på sundhedshuset.
 
Pointerne ligger også i detaljerne
Når et byggeri vurderes ud fra DGNB’s (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) standarder, gives der point for de tiltag, der er taget i forhold til bl.a. energiforbrug, miljø, materialevalg, indeklima, komfort, adgangsforhold, akustik, totaløkonomi samt den måde, hvorpå arbejdet er udført – både før, under og efter opførsel af bygningen. Byggeriet kan efterfølgende modtage enten en guld-, sølv- eller bronzecertificering, alt efter hvor mange point det opnår. Certificeringen kræver således, at man kommer hele vejen rundt:
 
- Det er ikke nok kun at installere solceller på taget og sætte energirigtige vinduer i bygningen. Det har vi naturligvis også gjort, men DGNB sætter fokus på langt mere end energiforbrug, og vi er gået i dybden med hvert eneste element i opførelsen af sundhedshuset, fra malingtyper til integreret kunst, forklarer Henrik Staun videre.
 
Certificeret træ vægter tungt
Samtlige produkter som anvendes i sundhedshuset, skal, så vidt muligt, bidrage til den endelige DGNB-sølvcertificering. Hvad angår fx anvendelse af træ i bygningen, er der strenge krav om en vis mængde FSC-certificeret træ, hvis der skal indhentes point i trækategorien. Idet dørene i sundhedshuset udgør en stor procentdel af det træ, som bruges i huset, indgik Lund & Staun et tæt samarbejde med Jeld-Wen Door Solutions i Løgstør, der som den første dørproducent på det danske marked kan levere FSC-certificerede døre.
 
- Vi har gennem en årrække satset massivt på udviklingen af ”grønne døre”, fordi vi ved, at det er fremtiden i byggeriet. FSC-certificerede døre vægter tungt på vægtskålen, når det gælder om at opnå de eftertragtede point, fortæller Søren Nør, salgschef i Jeld-Wen. Han fortsætter:
 
- For os er det en stor tilfredsstillelse at se vores omfattende satsning på miljøcertificeringer bære frugt i Pandrups nye sundhedshus. Vores døre bidrager til, at sundhedshuset har opnået en sølvcertificering, og det er en milepæl for Jeld-Wen, slutter Søren Nør.
 
I 2012 opnåede Jeld-Wen multisite-certificering for både FSC og PEFC, dækkende hele det Europæiske produktionsapparat. Begge mærkningsordninger sikrer træets sporbarhed og bæredygtig skovbrug. Pandrup er det første DGNB-byggeri, som Jeld-Wen har været aktivt involveret i.  
 
Lund & Staun har netop overdraget Sundhedshus Pandrup til Region Nord – to måneder før planlagt overdragelse. 

 
Faktaboks: Om DGNB
DGNB står for ”Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen”og er den tyske bæredygtighedscertificering for bygninger. I Danmark har Green Building Council Denmark peget på DGNB som det certificeringssystem, der skal tilpasses danske forhold, og i 2012 udkom den danske version af DGNB for kontor- og administrationsbygninger.
 
Certificeringsordningen har til formål at gøre bæredygtighed en målbar størrelse i byggeriet. Ordningen opdeler bæredygtighed i tre ligeværdige dele: Miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Der indgår i alt 48 vurderingskriterier inden for:
 
I Danmark har Green Building Council Denmark (DK-GBC) peget på DGNB som det certificerings-system, der skal tilpasses danske forhold, og i 2012 Miljø
  • Økonomi
  • Social
  • Teknik
  • Proces
  • Område
 
Alle kriterier og underkriterier bedømmes ud af et pointsystem, og DNGB-evalueringen fastsættes ud fra den samlede score. Projektet tildeles herefter guld, sølv eller bronze, såfremt dette er opnået.
 
Læs mere om DGNB på www.dk-gbc.dk.
 
Kilde: Green Building Council Denmark
 

 
Faktaboks: Sundhedshus Pandrup
I 2010 søgte Region Nordjylland og Jammerbugt Kommune Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til etablering af bl.a. sundhedshuse i udkantsområder. Til grund for ansøgningen lå et ønske om at tiltrække yngre praktiserende læger til den tyndt befolkede kommune.
 
Beslutningen om at certificere huset i henhold til DGNB blev taget i forlængelse af en aftale, regionen indgik med Danmarks Naturfredningsforening i 2011. Ifølge denne aftale forpligtiger Region Nordjylland sig – som Danmarks første klimaregion – til at nedbringe sit CO2-udslip med 2 % om året indtil 2025. Man har desuden forpligtiget sig til at deltage i pilotprojekter, som har til formål at styrke indsatsen på klimaområdet.
 
I 2012 blev totalentreprisekontrakten vundet af byggefirmaet Lund & Staun, som ligger ved Aalborg. Forud for dette havde SAHL Arkitekter vundet totalrådgivningen, og i samarbejde med Region Nordjylland satte de rammerne for huset og koordinerede udbuddet af totalentreprisen.
 

Kunne du lide hvad du så?

Del dette med en ven