Main Media

Lys og liv til Aarhus’ gamle godsbane

Moderniseringen af den tidligere godsbanegård i Aarhus midtby har betydet en omfattende ombygning og renovering af de 90 år gamle bygninger. Projektet har skabt udfordringer i forhold til at bringe nutiden ind i de gamle, bevaringsværdige bygninger. Løsningen blev blandt andet at indføre glaspartier, der både skaber nyt liv og bevarer respekten for det historiske.

Allerede i 2002 startede idéen om et kulturproduktionscenter i den gamle godsbanegård, hvor man kan udvikle og producere kulturelle kunstarter. 10 år senere, i 2012, stod kulturproduktionscenteret færdigt og huser i dag en række kulturtilbud inden for de tre kunstarter: Scenekunst, billedkunst og litteratur.

Gamle bygninger giver udfordringer
Godsbanen består af tre bevaringsværdige bygninger i form af hovedbygningen med facade ud mod Skovgaardsgade og de to godsbanehaller, der er koblet vinkelret på hovedbygningen. Dette har skabt en række udfordringer for totalentreprenøren HUJ A/S og dennes rådgivere, idet disse bygninger skulle stå så intakt som muligt, fortæller Birgitte Brun, projektleder for byggeprojektet på Godsbanen og intern bygherrerådgiver i Aarhus Kommune:
 
- På grund af de gamle bygninger har vi haft en del udfordringer i forhold til funktionalitet. Det har ikke altid været lige nemt at bringe 2012 ind i en bygning fra 1920 i forhold til f.eks. ventilation, belysning og indeklima, og vi har derfor sammen med totalentreprenøren haft en del overvejelser i forhold tekniske løsninger.
 
Glaspartier skaber åbenhed
En af løsningerne blev at forene de to godshaller med en ny stor tagflade samt at indføre store glaspartier i døre mellem forskellige rum, hvilket skaber et fælles arkitektonisk rum både udenfor og indenfor. Dørløsningerne med glaspartier bidrager til at fremhæve fællesskabsfølelsen, som er et vigtigt kendetegn for Godsbanen. Salgschef for arkitektprojekter i JELD-WEN Door Solutions, der har leveret glaspartierne, Torben Kleinstrup, fortæller:
 
- Godsbanen er et sted, hvor der kommer mange forskellige personligheder, og hvor tværfaglighed og synergi er i højsæde. Derfor leverer vi døre med glaspartier, hvor der samtidig er brandsikrings- og lydkrav, for at imødekomme ønsket om åbenhed omkring aktiviteterne på stedet og en følelse af fællesskab. De store glaspartier åbner mulighed for flere adgange og skaber nyt liv på kryds og tværs af aktiviteterne i centret.
 
De åbne og transparente stueplaner og taghaver har skabt en unik bygning med mange spændende, skæve vinkler, hvor områdets historie, landskabelige træk, kulturliv og ny arkitektur forenes.
 
Høje lydkrav til musikscenen
Selvom der har været fokus på åbenhed og gennemsigtighed på tværs af rum, har det også været vigtigt og ikke mindst nødvendigt at finde bygge- og materialeløsninger, der gør, at de forskellige aktiviteter i produktionscentret ikke forstyrrer hinanden. Denne udfordring mærkede man fx ved byggeriet af Godsbanens største scene, Black Boxe (”sort boks” på dansk), som huser Teater Katapult og Byens Åbne Scene. Her afholdes teaterstykker, koncerter, konferencer m.m..
 
- Med et rum fyldt med lyd og musik placeret midt i Aarhus har der været høje lydkrav til byggeriet. Det har både været i forhold til den lyd, der kommer ud, den der kommer ind, i forhold til naborum og rummets egen akustik. Det har naturligvis stillet store krav til selve byggeriet og de materialeløsninger, der er blevet valgt, fortæller Birgitte Brun.
 
Når det kommer til at holde lyde inde (eller ude) er rummets åbninger, fx døre og vinduer, ofte det svageste punkt i materialesammensætningen. Så for at imødekomme de høje lydkrav til Black Boxe valgte E+N Arkitektur derfor at montere særlige støjreducerende døre, også leveret af Jeld-Wen. De lyddæmpende døre er specialkonstruerede med fals og specialkarme med bundløsninger, som sikrer en høj lydreduktion. I stedet for at være det svageste led i støjreduktionen hjælper dørene nu væsentligt til med at holde lyden fra koncerter og forstærkere på et acceptabelt niveau i de tilstødende lokaler.
 
Succesfuldt første år
Godsbanen i Aarhus åbnede officielt den 30. marts 2012 og kan se tilbage på et succesfuldt første år. Godsbanen har blandt andet været med til at danne rammen om musikfestivalen Spot og spiller en central rolle i Aarhus Kommunes ansøgning om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017:
 
- Vi synes, at vores mål om at forbedre betingelserne for kunstproduktion i Aarhus og derigennem give hele kulturlivet i byen et løft i mange henseender er nået. Uanset årstid, måned, dag eller tidspunkt er det stort set altid muligt at finde den ene eller anden form for aktivitet på Godsbanen. Om det er filmvisning, installationskunst, dans eller musik, så går man sjældent forgæves, slutter Birgitte Brun.

Kunne du lide hvad du så?

Del dette med en ven