Main Media

Lokalsamfund inddrages i jubilæum

Ovenpå en finanskrise af historiske dimensioner har erhvervslivets sociale ansvarlighed fået endnu et skub opad. Flere steder i landet må de forkromede receptioner vige for arrangementer, der inddrager lokalsamfundet - som for mange internationale koncerner i stigende grad udgør en betydelig interessent. Nu markerer skandinaviens største dørproducent JELD-WEN Europe sit 50 års jubilæum ved at donere arbejdstimer til lokalsamfundet. Ikke tilfældigt, siger fremtidsforsker. 

Det amerikansk-ejede JELD-WEN Europe med europæisk hovedkvarter i Løgstør og med produktionsenheder i Løgstør, Herning og Sdr. Felding har nu 50 års jubilæum. Fejringen foregår ikke på traditionel vis – men ved at hver arbejdsplads donerer 50 arbejdstimer til passende formål i nærområdet. Det er medarbejderne selv, der leverer arbejdet, og i Europa drejer det sig om i alt 28 byer i 12 lande.
 
På hver arbejdsplads har medarbejderne været med til at indstille lokale formål, der kan få gavn af en hjælpende hånd. Det er bl.a. børnehaver, plejehjem og idrætsforeninger, der nyder godt af jubilæumsinitiativet.
 
At man på den måde investerer tid og penge i lokalsamfundet, er ifølge koncernens danske direktør et udtryk for et seriøst ønske om at give noget tilbage til det lokalsamfund, der huser virksomheden: - For os er der ikke noget underligt i, at vi gerne vil bidrage til de lokalsamfund, der danner rammerne om virksomhedens dagligdag og vores medarbejderes liv, forklarer JELD-WENs skandinaviske CEO Torben Porsholt. - Men det er da rigtigt, at det er en ny tanke, og at erhvervslivet nok er begyndt at gøre tingene på en anden måde. For os handler det slet og ret om at styrke virksomhedens lokale forankring, fortsætter han.
 
I Løgstør er det en børnehave og et plejehjem, der får glæde af initiativet, og derudover afholdes et åbent-hus-arrangement, hvor borgerne i nærområdet har mulighed for at besøge virksomheden og opleve fabrikken på nærmere hold. Fremtidsforsker Anne-Marie Dahl mener, at vi i stigende grad vil se den slags initiativer:
 
- En af tidens megatrends, der er blevet højaktuel efter finanskrisen, går på, at diskretion er nøgleordet, når det kommer til at bruge penge – og at få medarbejderne til at engagere sig i lokale formål for en dag eller to kan vække positiv opsigt, selvom det også koster lidt, siger Anne-Marie Dahl fra konsulent- og rådgivningsvirksomheden Futuria. - Fremover vil vi i endnu højere grad opleve mere bæredygtige investeringer – f.eks. som her i virksomhedens relationer til lokalområdet. Det hænger også sammen med den trend, man kalder ”glokalisering” – ønsket om at danne modvægt til det globaliserede samfund ved en stærk lokal forankring, slutter hun.
 

Kunne du lide hvad du så?

Del dette med en ven